Lawrence WOITAS Agnes WOITAS Peter Francis WOITAS Stephen WOITAS Fabian Sebastian WOITAS Watzef Michael WOITAS Floren George WOITAS Benedict Theodore WOITAS Theresa Mary WOITAS Edward Albert WOITAS Daniel Andrew WOITAS Mary STENCEL Mini tree diagram

Leo WOITAS1,1,2

9th Apr 18952 - 10th May 19642

Life History

9th Apr 1895

Born in Minnesota Lake, Minnesota, USA.2

9th Apr 1895

Born in Minnesota Lake, MN, USA.1,1

10th May 1964

Died in Minnesota Lake, Minnesota, USA.2

10th May 1964

Died in Minnesota Lake, MN, USA.1,1

Sources

Page created using GEDmill version 1.9.1 Pro