Lawrence WOITAS Agnes WOITAS Peter Francis WOITAS Leo WOITAS Stephen WOITAS Fabian Sebastian WOITAS Watzef Michael WOITAS Floren George WOITAS Benedict Theodore WOITAS Theresa Mary WOITAS Edward Albert WOITAS Gloria M. FISCHER Mary STENCEL Mini tree diagram

Daniel Andrew WOITAS1,1,2

11th Oct 19122 - 3rd Jan 19422

Life History

11th Oct 1912

Born in Home, Lake, MN, USA.1,1

11th Oct 1912

Born in Home, Minnesota Lake, Minnesota, USA.2

12th Oct 1938

Married Gloria M. FISCHER in Minnesota.

3rd Jan 1942

Died in Mankato, Minnesota, USA.2

3rd Jan 1942

Died in Mankato, MN, USA.1,1

Sources

Page created using GEDmill version 1.9.1 Pro