Heinrich Friedrich Wilhelm SCHNAKE Henry Hermann SCHNAKE Anna Carolina SCHNAKE William SCHNAKE Emma SCHNAKE Lizzie SCHNAKE Wilhelmine SCHNAKE Friedrich SCHNAKE Anna Elisabeth KLEYBOEKER Mini tree diagram

Gust SCHNAKE

16th Nov 1881 -

Life History

16th Nov 1881

Born in Holyeton, Washington Co, IL.

Other facts

 

Christened in Holyeton, Washington Co, IL.

Page created using GEDmill version 1.9.1 Pro